Nieuwbouw:

Eerst wordt met behulp van een plattegrond een elektrisch plan gemaakt.


Er wordt een schatting gemaakt van het aantal werkuren en het materiaal dat gebruikt gaat worden. Dit resulteert vervolgens in een offerte met daarin een vaste prijs.


Op papier wordt een groepsindeling gemaakt, waarmee duidelijkheid verkregen wordt over het aantal groepen en welke groepenkast daarna in de meterkast geplaatst gaat worden. Tijdens de bouw wordt het materiaal besteld.


En als het zover is, wordt met het installatiewerk begonnen.

Tijdens de afwerking van dekvloer en het aanbrengen van het stucwerk wordt montagemateriaal (schakelaars, stopcontacten, enz. ) besteld.


Nadat de dekvloer hard en het stucwerk droog geworden zijn kan met het afmonteren worden begonnen en kan tenslotte de groepenkast in orde worden gemaakt.

Uitbouw:

Dit kan een aanbouw en/of uitbreiding zijn van een woning of werkplaats.


Er wordt een schatting gemaakt van de hoeveelheid werk en het materiaal dat gebruikt gaat worden. Tengevolge hiervan wordt een offerte gemaakt met daarin een vaste prijs.


Daarna worden de materialen aangeschaft en afgeleverd op de plaats van bestemming en kan met de installatie worden begonnen.


Na voltooiing wordt de gehele installatie grondig getest.